Om oss

Om oss

 

 

Vi har efter mer än 30 år i branschen skaffat oss kunskaper som vi är

stolta över och detta får våra kunder ta del av.

 

Vi är Auktoriserade redovisningskonsulter inom FAR.

 

Byrån är inriktad mot små och medelstora företag i alla branscher och

erbjuder lång och bred erfarenhet inom, redovisning, bokslutsarbete

och rådgivning.

 

Vi tror på exklusiv service och har stor grad av flexibilitet samt att alltid

ha kunden i fokus. Hos oss har varje kund en personlig kontaktman genom

någon av våra redovisningskonsulter.

 

Vision:

 

Vår byrå vill att kunderna ska uppfatta oss som den bästa redovisnings-

byrån, som alltid håller tiden, lämnar den bästa kvaliteten på tjänst och

fortfarande till ett rimligt pris och med bra service.

 

Kvalitet:

 

Vi är noggranna med att uppfylla kundens önskemål och myndigheters krav,

vilket borgar för en ständig utveckling hos oss. Personalen arbetar individu-

ellt, med stor integritet till de kunder som anlitar vår byrå.

 

Vi ser till att använda den samlade kompetensen hos alla fyra anställda på

Strands Revisor, så att våra kunder kan ta del av dessa kunskaper och

erfarenheter.

 

Service:

 

Vi har alltid kunden i fokus och ser till att uppfylla de krav som följer de upp-

drag vi hanterar. Du kan välja mellan att vi kommer ut och jobbar hos dig

eller att du lämnar in ditt material till vårt kontor.

 

Vårt samarbete med kunden bygger på ömsesidigt förtroende, personliga och

bestående relationer.

 

Miljö:

 

Det ska vara trevligt att anlita oss och arbetsmiljön ska locka till nya besök.

Våra kunder ska känna en positiv känsla i kontakterna med oss.

 

Hos oss ska det råda en känsla av att vara ”hemma” och man ska våga

ställa de frågor som behövs kring företaget och sin egen ekonomi.

 

 

Strands Revisor i Helsinborg AB © 2016