Våra tjänster

Utifrån Kundens behov finner vi helhetslösningar. Vi är breda på marknaden

och har inte fokuserat oss på bara bransch eller företagsform.

 

Branscher:

 

Hantverk, Tjänsteföretag, Sjukvård, Fackhandel, Ekonomisk förvaltning av

fastigheter, Konst- och Kulturbranscher.

 

Arbetsområden:

 

Betalningsservice

Bokföring

Bokslut

Bolagsbildning

Deklarationer

Fakturering & hyresdebitering

Företagsvärdering

Koncernredovisning

Kund- och leverantörsreskontra

Källskatter och arbetsgivaravgifter

Löner och personalfrågor

Miljöfrågor och miljöredovisning

Redovisning av moms

Årsredovisningar

Årsstämma

 

Företagsformer:

 

Aktiebolag

Enskilda Firmor

Föreningar

Handelsbolag

Kommanditbolag

Stiftelser

 

 

 

Strands Revisor i Helsinborg AB © 2016